คำถามที่พบบ่อย

ASEAN  |  FTA  |  TPP  |  FTA CENTER

คำถามที่พบบ่อย

20 เมษายน 2018 หากต้องการทราบรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออก
20 เมษายน 2018 วิธีตรวจสอบโควตาสินค้านำเข้า-ส่งออก
20 เมษายน 2018 รายการสินค้าอ่อนไหวในอาเซียน (Sensitive List) ของแต่ละประเทศมีอะไรบ้าง
20 เมษายน 2018 เงื่อนไขการลงทุนของประเทศในกลุ่ม CLMV สามารถค้นหาได้จากที่ใด
20 เมษายน 2018 ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ สามารถค้นหาได้จากที่ใด
20 เมษายน 2018 การตรวจสอบพิกัดสินค้านำเข้า-ส่งออก
20 เมษายน 2018 อัตราภาษีสินค้าต่างๆ สามารถหาข้อมูลได้อย่างไร
20 เมษายน 2018 สิทธิประโยชน์ FTA แต่ละประเทศ
20 เมษายน 2018 ความตกลงการค้า (FTA) ในกลุ่มตะวันออกกลาง
20 เมษายน 2018 ความคืบหน้าการเจรจาการค้า (FTA)
20 เมษายน 2018 AEC 2025 อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย และจะปรับตัวอย่างไร
20 เมษายน 2018 สินค้า GI และสินค้า OTOP แตกต่างกันอย่างไร
20 เมษายน 2018 ชาวต่างชาติสามารถนำ GI ของไทยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้หรือไม่
20 เมษายน 2018 หากไทยเข้าร่วมความตกลง TPP จะมีผลต่อ GI ของไทยอย่างไร
20 เมษายน 2018 ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI คืออะไร
1 2 3 5