FTA กับเกษตรกร

11 ธันวาคม 2019 กรมเจรจาฯ เช็กความพร้อมรับมือเปิดเสรีโคนม-โคเนื้อ ดันตั้งกองทุนดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
06 ธันวาคม 2019 “วีรศักดิ์”หนุนใช้เวทีเจทีซีเพิ่มค้าขาย เป้า 10 ประเทศ พร้อมลุยช่วยเกษตรกรใช้ประโยชน์เอฟทีเอ
12 พฤศจิกายน 2019 ​“วีรศักดิ์”มอบกรมเจรจาฯ ช่วยผู้ประกอบการโคนมบุกตลาดต่างประเทศด้วยเอฟทีเอเพิ่มขึ้น
06 พฤศจิกายน 2019 รมช.พาณิชย์ สั่งใช้แต้มต่อ FTA ดันผลิตภัณฑ์โคนมไทยบุกตลาดสิงคโปร์
31 ตุลาคม 2019 ‘วีรศักดิ์’ ดันผู้ประกอบการโคนมไทยใช้ FTA เบิกทางลุยสิงคโปร์ ตลาดกำลังซื้อสูง
24 ตุลาคม 2019 “วีรศักดิ์”สั่งลุยเพิ่มความรู้-ชี้ช่องเกษตรกร ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอส่งออก
21 ตุลาคม 2019 ‘พาณิชย์’ เตรียมลงพื้นที่สหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่ แนะใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ขยายตลาดนมแปรรูปส่งออกต่างประเทศ
07 ตุลาคม 2019 กรมเจรจาฯ เจาะลึกรายตัว เผย “อาหารสัตว์เลี้ยง” มี 15 คู่เจรจาเอฟทีเอ เลิกเก็บภาษีจากไทยแล้ว
03 ตุลาคม 2019 ผลการดาเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 27 28 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนราธิวาส
03 ตุลาคม 2019 ผลการดาเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดสงขลา
1 2 3 7