FTA กับเกษตรกร

01 ธันวาคม 2020 ‘กรมเจรจาฯ’ ลุย แดนหุบเขาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดชัยภูมิ ติวเข้มเกษตรกรใช้เอฟทีเอ เพิ่มช่องทางส่งออกสินค้าเกษตรท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 2020 ‘กรมเจรจาฯ’ นำผู้ประกอบการนมโคไทยเข้าแคมป์ ติวเข้ม การใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ รุกส่งออกนมโคแปรรูปไปตลาดโลก
30 พฤศจิกายน 2020 ‘กรมเจรจาฯ’ ลงพื้นที่สุรินทร์ ดันสินค้าเกษตร ใช้ FTA เพิ่มช่องทางการส่งออกตลาดต่างประเทศ
23 พฤศจิกายน 2020 ‘กรมเจรจาฯ’ ลงพื้นที่สุรินทร์ ดันสินค้าเกษตร ใช้ FTA เพิ่มช่องทางการส่งออกตลาดต่างประเทศ
25 กันยายน 2020 ​“วีรศักดิ์”ลงพื้นที่อุบลฯ ชี้ช่องเกษตรกรโคเนื้อ-เกษตรอินทรีย์ใช้เอฟทีเอขยายตลาด
31 สิงหาคม 2020 ผลการดำเนินงานศึกษาดูงาน “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี ” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดสระบุรี
31 สิงหาคม 2020 ผลการดำเนินงานการดำเนินโครงการ “สร้างโอกาศสินค้าเกษตรไทย ขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี
24 สิงหาคม 2020 ผลการดำเนินงานสัมมนาและการศึกษาดูงาน โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 2
13 กรกฎาคม 2020 “วีรศักดิ์”ส่ง 3 หน่วยงานพาณิชย์ลงพื้นที่บุรีรัมย์-ชัยภูมิ ติวเข้มเกษตรกร-SMEs ค้าขาย
25 มิถุนายน 2020 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA”
1 2 3 9