FTA กับเกษตรกร

25 มิถุนายน 2020 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA”
22 มิถุนายน 2020 โคนมไทยก้าวไกลขยายส่งออกด้วย FTA
22 พฤษภาคม 2020 กรมเจรจาฯ ประชุมร่วมผู้ประกอบการกาแฟ ติดตามสถานการณ์การผลิตการค้าช่วงโควิด-19
21 พฤษภาคม 2020 ‘พาณิชย์’ จับมือสภาเกษตรกรฯ แนะช่องทางขายสินค้าเกษตรไทย ช่วงโควิด-19
14 พฤษภาคม 2020 “จุรินทร์”เปิดหลักสูตร Smart Farmer ช่วยเกษตรกรยุคใหม่ขายออนไลน์สู่ตลาดโลก
05 พฤษภาคม 2020 จัดทัพโคนมไทย บุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA
08 เมษายน 2020 ‘พาณิชย์’ ชี้ FTA เจ๋งจริง ช่วยส่งออกมันสำปะหลังไปนิวซีแลนด์พุ่งเกือบ 400% เร่ง ‘กรมเจรจาฯ’ ชี้ช่องผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ฝ่าวิกฤตโควิด-19
01 เมษายน 2020 บทสรุปผู้บริหารโครงการ DTN Business Plan Award 2019 ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA
16 มีนาคม 2020 Coronavirus ภัยคุกคามตัวใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (5)
02 มีนาคม 2020 จัดทัพโคนมไทยบุกตลาดด้วย FTA
1 2 3 8