FTA กับเกษตรกร

31 สิงหาคม 2020 ผลการดำเนินงานศึกษาดูงาน “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี ” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดสระบุรี
31 สิงหาคม 2020 ผลการดำเนินงานการดำเนินโครงการ “สร้างโอกาศสินค้าเกษตรไทย ขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี
24 สิงหาคม 2020 ผลการดำเนินงานสัมมนาและการศึกษาดูงาน โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 2
13 กรกฎาคม 2020 “วีรศักดิ์”ส่ง 3 หน่วยงานพาณิชย์ลงพื้นที่บุรีรัมย์-ชัยภูมิ ติวเข้มเกษตรกร-SMEs ค้าขาย
25 มิถุนายน 2020 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA”
22 มิถุนายน 2020 โคนมไทยก้าวไกลขยายส่งออกด้วย FTA
22 พฤษภาคม 2020 กรมเจรจาฯ ประชุมร่วมผู้ประกอบการกาแฟ ติดตามสถานการณ์การผลิตการค้าช่วงโควิด-19
21 พฤษภาคม 2020 ‘พาณิชย์’ จับมือสภาเกษตรกรฯ แนะช่องทางขายสินค้าเกษตรไทย ช่วงโควิด-19
14 พฤษภาคม 2020 “จุรินทร์”เปิดหลักสูตร Smart Farmer ช่วยเกษตรกรยุคใหม่ขายออนไลน์สู่ตลาดโลก
05 พฤษภาคม 2020 จัดทัพโคนมไทย บุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA
1 2 3 9