FTA กับเกษตรกร

06 มิถุนายน 2019 กรมเจรจาฯ จัดให้ พา SMEs ชนะประกวดแผนธุรกิจ ดูงานแฟร์ที่จีน หาไอเดีย-คู่ค้าต่อยอดธุรกิจ
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ นำเกษตรกร ผู้ประกอบการโคนม-โคเนื้อ ดูงาน THAIFEX สร้างไอเดียพัฒนาสินค้า
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ นำผู้ประกอบการชาไทย โชว์ศักยภาพงาน THAIFEX เพิ่มโอกาสส่งออก
15 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ คัดสุดยอด 5 ทีมธุรกิจ เตรียมนำร่วมแฟร์อาหารที่จีน เปิดโอกาสค้าขาย-เจรจาธุรกิจ
03 เมษายน 2019 ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสงขลา
03 เมษายน 2019 ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดปัตตานี
03 เมษายน 2019 ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 3” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
03 เมษายน 2019 ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ จังหวัดปราจีนบุรี
03 เมษายน 2019 ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 1” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี
04 ธันวาคม 2018 ข่าวเช้าไทยรัฐ talk
1 8 9 10 11