FTA กับเกษตรกร

07 ตุลาคม 2019 กรมเจรจาฯ เจาะลึกรายตัว เผย “อาหารสัตว์เลี้ยง” มี 15 คู่เจรจาเอฟทีเอ เลิกเก็บภาษีจากไทยแล้ว
03 ตุลาคม 2019 ผลการดาเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 27 28 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนราธิวาส
03 ตุลาคม 2019 ผลการดาเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดสงขลา
19 กันยายน 2019 “วีรศักดิ์”ลงใต้ พบเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอมและเลี้ยงกุ้ง หนุนใช้เอฟทีเอเพิ่มยอดส่งออก
16 กันยายน 2019 “วีรศักดิ์”นำทีมลงใต้ ชี้ช่อง“เกษตรกร-สหกรณ์”ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอบุกตลาดต่างประเทศ
12 กันยายน 2019 “เพิ่มแต้มต่อการค้าข้าวไทยในตลาดโลกด้วยเอฟทีเอ”
11 กันยายน 2019 บทความเรื่อง เจาะลึกสิทธิประโยชน์ของสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทยภายใต้ FTAs
11 กันยายน 2019 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยเติบโตได้ด้วย FTAs
11 กันยายน 2019 ชี้ช่องทางรวยชาวสวนผลไม้ไทยสู่การส่งออกด้วย FTAs
11 กันยายน 2019 รุกตลาดจีน เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าผลไม้ไทย
1 2 3 4 7