การนำเข้า-ส่งออก

04 เมษายน 2022 RCEP ความตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสร้างแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการไทย
08 กรกฎาคม 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (19) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลให้เซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนทั่วโลก
07 มิถุนายน 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (17) COVID-19 กับผลกระทบต่อ 10 ประเทศ ที่มีขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
08 เมษายน 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (16) เศรษฐกิจโลก ปี 2564 มีสัญญาณฟื้นตัว
08 เมษายน 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (15) ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 2 ประเทศ
08 เมษายน 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (14) วัคซีนการทูต
22 มีนาคม 2021 ผลกระทบจากโควิด ทำให้ปี 2563 GDP ของเวียดนามขยายตัวได้ดีที่สุดในเอเชีย
05 กุมภาพันธ์ 2021 บทวิเคราะห์เรื่องที่ 12 COVID-19 ผลกระทบต่อ GDP จีน
30 กันยายน 2020 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามตัวใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (10) โรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 กับระเบียบโลกยุคใหม่ โลกยุคหลังโควิด1
17 กันยายน 2020 สงครามการค้าระลอกใหม่กับ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (11) การทบทวนข้อตกลงทางการค้าระยะที่ 1
1 2 3 8