การนำเข้า-ส่งออก

14 สิงหาคม 2019 ‘กรมเจรจาฯ’ เผย เอฟทีเอดันมูลค่าการค้ากับประเทศคู่เจรจา ครึ่งแรกปี 62 สูงถึง 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ชี้ อาเซียนครองแชมป์คู่เจรจาที่มีมูลค่าการค้ากับไทยสูงสุด
13 สิงหาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.)
15 กรกฎาคม 2019 สภาธุรกิจร่วมอาเซียนพอใจการแก้ปัญหากีดกัน ลดต้นทุนทำธุรกิจ พร้อมชงหนุนค้าออนไลน์
10 กรกฎาคม 2019 กรมเจรจาฯ เผย FTA ดันส่งออกผัก-ผลไม้ไปจีนโตต่อเนื่อง ยอด 5 เดือนเพิ่ม 31%
09 กรกฎาคม 2019 ‘พาณิชย์’ เผย ประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอครองแชมป์มูลค่าการค้ากับไทยสูงสุดในช่วง 5 เดือนแรก
28 มิถุนายน 2019 ไทยชวนชิลีลดภาษีนำเข้าสินค้าทุกรายการเร็วขึ้นจากกำหนดเดิมปี 66 หวังเพิ่มยอดค้าขาย
27 มิถุนายน 2019 “พาณิชย์”แจ้งข่าว ผู้นำเข้าที่ต้องการขอรับจัดสรรโควตาเกษตร 10 รายการ รีบยื่นด่วน
25 มิถุนายน 2019 บทความเรื่อง “สงครามการค้าระลอกใหม่กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (4)”
25 มิถุนายน 2019 บทความเรื่อง “สงครามการค้าระรอกใหม่กับผลกระทบต่อเศรษษฐกิจโลก (3)”
21 พฤษภาคม 2019 บทความชุด Economic Analysis เรื่องการค้าโลกขยายตัวลดลงจากความตึงเครียดทางการค้า
1 2 3 4 5 6 8