FTA

27 มิถุนายน 2019 “พาณิชย์”แจ้งข่าว ผู้นำเข้าที่ต้องการขอรับจัดสรรโควตาเกษตร 10 รายการ รีบยื่นด่วน
25 มิถุนายน 2019 FTA ปลดล็อคกำแพงภาษีให้สินค้าประมงของไทย
21 มิถุนายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)
21 มิถุนายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับญี่ปุ่น ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)
21 มิถุนายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)
21 มิถุนายน 2019 สรุปความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย ณ มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2019 ‘กรมเจรจาฯ’ เดินหน้าหาสินค้าเกษตรช้างเผือกแดนอีสานตอนล่าง หวังใช้เอฟทีเอดันสู่ตลาดโลก
20 มิถุนายน 2019 ‘กรมเจรจาฯ’ จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ ติวเข้มเกษตรกรอีสานล่าง พร้อมดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกด้วยเอฟทีเอ
20 มิถุนายน 2019 อาเซียนทำไกด์ไลน์ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร” ช่วยบูมการท่องเที่ยวในภูมิภาค
18 มิถุนายน 2019 “พาณิชย์”ลุ้นได้รับงบประมาณปี 63 หลังผู้ได้รับผลกระทบขอกองทุน FTA ช่วย รวมกว่า 100 ล้าน
1 2 3 12