FTA

31 พฤษภาคม 2019 อาเซียนจับมือจีน มุ่งยกระดับเอฟทีเอ ต่อสู้ข้อกีดกันทางการค้า หวังบรรลุเป้าหมายการค้า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 63
31 พฤษภาคม 2019 ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรี ณ พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ นำเกษตรกร ผู้ประกอบการโคนม-โคเนื้อ ดูงาน THAIFEX สร้างไอเดียพัฒนาสินค้า
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ เผยเอฟทีเอทลายกำแพงภาษี ดันไทยขึ้นที่ 2 ส่งออกประมงโลก เล็งถกคู่เจรจาเปิดตลาดต่อ
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ เปิดประชาพิจารณ์ทำเอฟทีเอไทย-บังกลาเทศ เอกชนหนุน ช่วยค้าขาย ลงทุน
28 พฤษภาคม 2019 อาเซียน-จีนเดินหน้าลด-เลิกภาษีสินค้ากลุ่มใหม่ อาลีบาบาชงร่วมมือค้าขายออนไลน์
15 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ คัดสุดยอด 5 ทีมธุรกิจ เตรียมนำร่วมแฟร์อาหารที่จีน เปิดโอกาสค้าขาย-เจรจาธุรกิจ
15 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ ถกรัฐ-เอกชน เตรียมพร้อมรับมือปากีสถานคุมเข้มการนำเข้าสินค้าอาหาร
15 พฤษภาคม 2019 “พาณิชย์”ชวนผู้ประกอบการเตรียมตัวใช้ประโยชน์ FTA และความตกลงการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง
14 พฤษภาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.)
1 10 11 12 13 14 20