FTA

07 ตุลาคม 2019 กรมเจรจาฯ เจาะลึกรายตัว เผย “อาหารสัตว์เลี้ยง” มี 15 คู่เจรจาเอฟทีเอ เลิกเก็บภาษีจากไทยแล้ว
04 ตุลาคม 2019 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป”
03 ตุลาคม 2019 ผลการดาเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 27 28 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนราธิวาส
03 ตุลาคม 2019 ผลการดาเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดสงขลา
03 ตุลาคม 2019 ‘อาร์เซ็ป’ รอบดานังคืบหน้า ปิดดีลได้ 13 ข้อบท เตรียมชงรัฐมนตรีอาร์เซ็ปให้นโยบายคงค้าง 12 ต.ค. นี้
30 กันยายน 2019 ผู้ประกอบการไทยจับตาอียูออกมาตรการเตรียมพร้อมรับมือเบร็กซิท
30 กันยายน 2019 เอฟทีเอช่วยดันส่งออกสินค้าเกษตร ยอด 7 เดือนไทยขยับติดท็อป 10 เล็งเจรจาลดภาษีต่อ
30 กันยายน 2019 ไทย-ภูฏานตั้งเป้าเพิ่มยอดค้าขาย 50 ล้านเหรียญปี 64 เผยยังชวนไปลงทุน ร่วมมือท่องเที่ยว
19 กันยายน 2019 กรมเจรจาฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูรอบแรกที่กรุงเทพฯ
19 กันยายน 2019 “วีรศักดิ์”ลงใต้ พบเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอมและเลี้ยงกุ้ง หนุนใช้เอฟทีเอเพิ่มยอดส่งออก
1 14 15 16 17 18 34