FTA

12 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศอินเดีย ปี 2561
12 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
12 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2561
08 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศเปรู ปี 2561
08 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศออสเตรเลีย ปี 2561
08 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศชิลี ปี 2561
22 กุมภาพันธ์ 2019 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand-Hong Kong Strategic Partnership วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62
24 มกราคม 2019 สรุปความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย ณ มกราคม 2562
11 ธันวาคม 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.)
11 ธันวาคม 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศอินเดีย ปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.)
1 16 17 18 19 20 25