FTA

18 มกราคม 2021 “พาณิชย์”ยกเครื่อง“คลังข้อมูลทางการค้า” เพิ่ม RCEP-FTA ฮ่องกง-การลงทุน ดีเดย์ ก.พ.นี้
15 มกราคม 2021 ‘อาเซียน’ ประชุมนัดแรก หลังบรูไนฯ รับไม้ต่อประธานอาเซียน ผลักดัน 3 ยุทธศาสตร์ “ฟื้นฟู-ดิจิทัล-ความยั่งยืน”
15 มกราคม 2021 ‘วีรศักดิ์’ สั่ง ‘กรมเจรจาฯ’ นำออนไลน์เสริมแกร่งให้เอสเอ็มอี พร้อมใช้ประโยชน์เอฟทีเอ เพิ่มยอดขาย
12 มกราคม 2021 การดำเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ FTA ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
11 มกราคม 2021 กรมเจรจาฯ ลุยเปิดเอฟทีเอใหม่ 5 กรอบ “อียู-เอฟตา-ยูเค-ยูเรเซีย-แคนาดา”
11 มกราคม 2021 ​ไทย-ปากีสถานเห็นพ้อง เดินหน้าเร่งปิดดีลเอฟทีเอ ช่วยเพิ่มโอกาสภาคเอกชนค้าขาย
08 มกราคม 2021 ผลการดำเนินงานโครงการ “FTA Fair : สินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลด้วยFTA” ณ จังหวัดพิษณุโลก
07 มกราคม 2021 ผลการดำเนินงานศึกษาดูงาน โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 4 (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 จัหวัดอุบลราชธานี
07 มกราคม 2021 เอฟทีเอหนุนส่งออก “นมและผลิตภัณฑ์” เผยอาเซียนนำโด่งตลาดสำคัญของไทย
04 มกราคม 2021 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2563 (ม.ค.-พ.ย.)
1 2 3 4 5 43