FTA

30 กันยายน 2020 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามตัวใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (10) โรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 กับระเบียบโลกยุคใหม่ โลกยุคหลังโควิด1
25 กันยายน 2020 ​“วีรศักดิ์”ลงพื้นที่อุบลฯ ชี้ช่องเกษตรกรโคเนื้อ-เกษตรอินทรีย์ใช้เอฟทีเอขยายตลาด
24 กันยายน 2020 สรุปความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย (ณ สิงหาคม 2563)
23 กันยายน 2020 ‘กรมเจรจาฯ’ เตรียมลงพื้นที่เชียงใหม่ ยกระดับกาแฟไทย สร้างแต้มต่อด้วย FTA
23 กันยายน 2020 กรมเจรจาฯ นำผู้ประกอบการนมโค ที่ใช้ FTA บุกตลาดโลก โชว์ศักยภาพสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทย ในงาน THAIFEX
23 กันยายน 2020 เผยผลศึกษาทำ FTA ไทย-อียู ดันเศรษฐกิจไทยเพิ่ม 1.28% มูลค่า 2.05 แสนล้าน
22 กันยายน 2020 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2563 (ม.ค.-เม.ย.)
22 กันยายน 2020 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.)
22 กันยายน 2020 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2563 (ม.ค.-ก.ค.)
21 กันยายน 2020 กรมเจรจาฯ เปิดเวทีรับฟังความเห็นฟื้นเจรจา FTA ไทย-อียู หลังผลศึกษาชี้ไทยได้เพียบ
1 2 3 4 5 39