FTA

24 กรกฎาคม 2019 อาเซียนตั้งวงถกข้อกังวลผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) เดินหน้าร่างยุทธศาสตร์รับมือ
24 กรกฎาคม 2019 ‘บุณยฤทธิ์’ เตรียมถกปลัดเศรษฐกิจอาเซียนทบทวนแผน AEC Blueprint 2025
24 กรกฎาคม 2019 “พาณิชย์” เผยผลสำเร็จการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนล่าสุด ประเทศสมาชิกสามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตัวเองได้ในปีหน้า พร้อมระบบ ASW และเตรียมให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ในเดือนกันยายนนี้
23 กรกฎาคม 2019 อาเซียนไฟเขียวทบทวนแผน AEC Blueprint 2025 พร้อมประเมินคู่ค้าที่จะทำ FTA ในอนาคต
22 กรกฎาคม 2019 “จุรินทร์”เปิดตัวประชุมอินเตอร์ ถกรัฐมนตรีอาร์เซ็ปที่จีน หาข้อสรุป 4 ประเด็นชี้ชะตาการเจรจา
22 กรกฎาคม 2019 กรมเจรจาฯ ลงใต้พบเกษตรกร ผู้ประกอบการ ชี้ช่องใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอส่งออก
15 กรกฎาคม 2019 สภาธุรกิจร่วมอาเซียนพอใจการแก้ปัญหากีดกัน ลดต้นทุนทำธุรกิจ พร้อมชงหนุนค้าออนไลน์
10 กรกฎาคม 2019 กรมเจรจาฯ เผย FTA ดันส่งออกผัก-ผลไม้ไปจีนโตต่อเนื่อง ยอด 5 เดือนเพิ่ม 31%
09 กรกฎาคม 2019 ‘พาณิชย์’ เผย ประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอครองแชมป์มูลค่าการค้ากับไทยสูงสุดในช่วง 5 เดือนแรก
08 กรกฎาคม 2019 อาเซียนทำไกด์ไลน์ แก้ปัญหาใช้มาตรการกีดกันโดยไม่จำเป็น พร้อมเร่งอำนวยความสะดวกค้าขาย
1 57 58 59 60 61 72