FTA

06 มิถุนายน 2019 สถิติส่งออกผลไม้ ไทย-อาเซียน, ไทย-จีน ปี 2561 เปรียบเทียบก่อน/หลังมี FTA
06 มิถุนายน 2019 FTA ดันไทยครองแชมป์โลกผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
06 มิถุนายน 2019 กรมเจรจาฯ จัดให้ พา SMEs ชนะประกวดแผนธุรกิจ ดูงานแฟร์ที่จีน หาไอเดีย-คู่ค้าต่อยอดธุรกิจ
06 มิถุนายน 2019 ถกอาร์เซ็ปนัดพิเศษ ตกลงได้อีก 4 เรื่อง “กฎถิ่นกำเนิดสินค้า โทรคมนาคม การเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา”
31 พฤษภาคม 2019 อาเซียนจับมือจีน มุ่งยกระดับเอฟทีเอ ต่อสู้ข้อกีดกันทางการค้า หวังบรรลุเป้าหมายการค้า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 63
31 พฤษภาคม 2019 ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรี ณ พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ นำเกษตรกร ผู้ประกอบการโคนม-โคเนื้อ ดูงาน THAIFEX สร้างไอเดียพัฒนาสินค้า
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ เผยเอฟทีเอทลายกำแพงภาษี ดันไทยขึ้นที่ 2 ส่งออกประมงโลก เล็งถกคู่เจรจาเปิดตลาดต่อ
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ เปิดประชาพิจารณ์ทำเอฟทีเอไทย-บังกลาเทศ เอกชนหนุน ช่วยค้าขาย ลงทุน
28 พฤษภาคม 2019 อาเซียน-จีนเดินหน้าลด-เลิกภาษีสินค้ากลุ่มใหม่ อาลีบาบาชงร่วมมือค้าขายออนไลน์
1 61 62 63 64 65 72