AEC

24 กรกฎาคม 2019 “พาณิชย์” เผยผลสำเร็จการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนล่าสุด ประเทศสมาชิกสามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตัวเองได้ในปีหน้า พร้อมระบบ ASW และเตรียมให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ในเดือนกันยายนนี้
23 กรกฎาคม 2019 อาเซียนไฟเขียวทบทวนแผน AEC Blueprint 2025 พร้อมประเมินคู่ค้าที่จะทำ FTA ในอนาคต
19 กรกฎาคม 2019 อาเซียนลงนามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับก.ย.นี้ พร้อมส่งทีมเยือนติมอร์ หาข้อมูลรับสมาชิกใหม่
17 มิถุนายน 2019 CLMVT Forum 2019 . The New Value Chain Hub of Asia ศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย
08 พฤศจิกายน 2018 องค์ประกอบที่ 4 ของ AEC: การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
08 พฤศจิกายน 2018 องค์ประกอบที่ 3 ของ AEC : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
08 พฤศจิกายน 2018 องค์ประกอบที่ 2 ของ AEC : การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
08 พฤศจิกายน 2018 องค์ประกอบที่ 1 ของ AEC: “การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว”
08 พฤศจิกายน 2018 เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
20 เมษายน 2018 AEC 2025 อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย และจะปรับตัวอย่างไร
1 2 3