อื่นๆ

23 เมษายน 2021 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Leadership for Leader : พาณิชย์จังหวัด วันที่ 10 มีนาคม 2564
23 เมษายน 2021 กฎถิ่นกำเนิดสินค้า
19 เมษายน 2021 เปิดศูนย์ RCEP
08 เมษายน 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (16) เศรษฐกิจโลก ปี 2564 มีสัญญาณฟื้นตัว
08 เมษายน 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (15) ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 2 ประเทศ
08 เมษายน 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (14) วัคซีนการทูต
01 เมษายน 2021 ผลการดำเนินโครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดปัตตานี
17 มีนาคม 2021 สัมมนา เรื่อง “Brexit the Series : โอกาสไทยกับสหราชอาณาจักรนำเทรนด์อาหารสุขภาพเจาะตลาดโลก”
09 มีนาคม 2021 แผนผังการให้บริการของศูนย์ FTA Center
09 มีนาคม 2021 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
09 มีนาคม 2021 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
09 มีนาคม 2021 คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูล FTA
08 มีนาคม 2021 คำถาม – คำตอบ ความตกลง RCEP
05 กุมภาพันธ์ 2021 บทวิเคราะห์เรื่องที่ 12 COVID-19 ผลกระทบต่อ GDP จีน
01 กุมภาพันธ์ 2021 “จุรินทร์”จัดให้! ช่วยประชาชน ธุรกิจสะดวก รวม 85 บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
1 2 3 4 11