อื่นๆ

12 พฤษภาคม 2020 “กรมเจรจา” เปิดหลักสูตรออนไลน์ เรียนฟรีทางเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th
12 พฤษภาคม 2020 “กรมเจรจาฯ” หนุนใช้ FTA ขยายการส่งออก อาหารฮาลาล
01 พฤษภาคม 2020 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามตัวใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (8) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าโลก
23 เมษายน 2020 FTA ดันไก่ไทยขึ้นเบอร์ 1 ส่งออกญี่ปุ่น
17 เมษายน 2020 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามตัวใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (7) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียน
16 เมษายน 2020 กระเทียม
16 เมษายน 2020 “พาณิชย์”จับมือ“เซ็นทรัล” นำสินค้าโอทอป-เอสเอ็มอีขายบนเว็บไซต์ JD Central
16 เมษายน 2020 กรมเจรจาฯ แนะนำเว็บไซต์ใหม่ ค้นหาข้อมูลกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA กว่า 300 ฉบับ
14 เมษายน 2020 “พาณิชย์”เปิดสอนเทคนิคการทำการค้าออนไลน์ ขยายตลาดต่างประเทศ ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
10 เมษายน 2020 “พาณิชย์”ปรับแผนใช้ 5 มาตรการเร่งด่วน ดูแลราคาผลไม้ช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด
08 เมษายน 2020 “WTO” เปิดเพจ COVID-19 and world trade รวมข้อมูลมาตรการทางการค้ารับมือโควิด-19
07 เมษายน 2020 มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวกับโควิด-19
03 เมษายน 2020 Big Data
03 เมษายน 2020 สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EaEU)
03 เมษายน 2020 Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership หรือ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
1 2 3 4 9