อื่นๆ

20 เมษายน 2018 พันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยจะสูญหายจากการนำไปปรับปรุงพันธุ์โดยต่างชาติจริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 นักปรับปรุงพันธุ์ต่างชาติสามารถนำพันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยไปจดทะเบียนคุ้มครองได้จริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 ภายใต้ UPOV 1991 เกษตรกรจะไม่สามารถนำผลผลิตของพืชไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายได้จริงหรือ
20 เมษายน 2018 เกษตรกรจะได้ประโยชน์อย่างไรจาก UPOV 1991
20 เมษายน 2018 อนุสัญญา UPOV 1991 จะทำให้ราคาเมล็ดพันธุ์แพงขึ้นเนื่องจากการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ของบริษัทรายใหญ่จริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 เกษตรกรยังคงแบ่งปันผลประโยชน์กันได้หรือไม่
20 เมษายน 2018 การที่บอกว่าเกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปนั้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
19 เมษายน 2018 อนุสัญญา UPOV 1991 คืออะไร และเกี่ยวข้องกับความตกลง TPP อย่างไร
19 เมษายน 2018 ขณะนี้ประเทศสมาชิก TPP ได้ลงนามความตกลงแล้ว หมายความว่าไทยตกขบวนรถไฟหรือไม่
19 เมษายน 2018 ทำไมไทยไม่เข้า RCEP แทน
19 เมษายน 2018 ไทยมีแนวทางการปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ๆ เช่น ความตกลง TPP อย่างไร
19 เมษายน 2018 ทำไมประเทศไทยไม่เข้าร่วม TPP ตั้งแต่เริ่มแรก
19 เมษายน 2018 ความตกลง TPP มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีความสัมพันธ์กับไทยอย่างไร
19 เมษายน 2018 ความตกลง TPP คืออะไร
19 เมษายน 2018 ระบบ NTR , ATR และ ASSIST คืออะไร
1 3 4 5 6