สินค้า

สินค้าเกษตร

สินค้าอุตสาหกรรม

สินค้าประมง

บทความที่เกี่ยวข้อง

03 กันยายน 2019 กรมเจรจาฯ ปลื้มเอฟทีเอหนุนส่งออก “เครื่องปรับอากาศ” ขึ้นแท่นเบอร์ 2 โลก
16 สิงหาคม 2019 เอฟทีเอดันส่งออก “มังคุด” 6 เดือนยอดพุ่ง เฉพาะจีนเพิ่ม 408% อาเซียนเพิ่ม 46%
06 สิงหาคม 2019 ‘กรมเจรจาฯ’ ลงใต้ติดอาวุธชาวสวนยางพารา ใช้เอฟทีเอขยายตลาดไปต่างประเทศ
06 สิงหาคม 2019 เอฟทีเอ ดันส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทยโตสวนกระแสเศรษฐกิจซบ
20 มิถุนายน 2019 ‘กรมเจรจาฯ’ จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ ติวเข้มเกษตรกรอีสานล่าง พร้อมดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกด้วยเอฟทีเอ
20 มิถุนายน 2019 กรมเจรจาฯ ชี้ WTO ตัดสินข้อพิพาทโควตาภาษีข้าวสหรัฐฯ-จีน เพิ่มโอกาสส่งออกของไทย
09 เมษายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศจีน ปี 2562 (ม.ค.-ม.ค.)
09 เมษายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับนิวซีแลนด์ ปี 2561
03 เมษายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศจีน ปี 2561
20 เมษายน 2018 วิธีตรวจสอบโควตาสินค้านำเข้า-ส่งออก
20 เมษายน 2018 รายการสินค้าอ่อนไหวในอาเซียน (Sensitive List) ของแต่ละประเทศมีอะไรบ้าง
20 เมษายน 2018 การตรวจสอบพิกัดสินค้านำเข้า-ส่งออก
20 เมษายน 2018 อัตราภาษีสินค้าต่างๆ สามารถหาข้อมูลได้อย่างไร
20 เมษายน 2018 สินค้า GI และสินค้า OTOP แตกต่างกันอย่างไร
05 เมษายน 2018 การขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
1 2