เรื่องราวล่าสุด

15 กันยายน 2020 The Journey of DTN การเดินทางของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
15 กันยายน 2020 ‘กรมเจรจาฯ’ เดินหน้าช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมชาไทย นำทัพกูรูแนะยกระดับสินค้าเพื่อส่งออก พร้อมชวนเกษตรกร-ผู้ประกอบการ ร่วมออกแบบกองทุน FTA
15 กันยายน 2020 คณะกรรมาธิการวุฒิสภาลงพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน ติดตามความคืบหน้า การส่งเสริมศักยภาพโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA ของกระทรวงพาณิชย์
15 กันยายน 2020 ‘กรมเจรจาฯ’ เตรียมนำทัพกูรูลงใต้ ชี้ช่องผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก ‘อาร์เซ็ป’
15 กันยายน 2020 กรมเจรจาฯ หนุน “ชาไทย” ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ เพิ่มโอกาสทำตลาดต่างประเทศ
15 กันยายน 2020 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.)
03 กันยายน 2020 ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการออกบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19 งาน “มหกรรม 100 ปี พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19″ เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี
31 สิงหาคม 2020 ผลการดำเนินงานศึกษาดูงาน “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี ” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดสระบุรี
31 สิงหาคม 2020 ผลการดำเนินงานการดำเนินโครงการ “สร้างโอกาศสินค้าเกษตรไทย ขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี
24 สิงหาคม 2020 ผลการดำเนินงานสัมมนาและการศึกษาดูงาน โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 2
1 2 3 4 58