เรื่องราวล่าสุด

11 ตุลาคม 2019 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป” ณ จังหวัดเชียงใหม่
08 ตุลาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562(ม.ค.-ส.ค.)
08 ตุลาคม 2019 “พาณิชย์”คาดชงรัฐบาลตัดสินใจฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูเดือนพ.ย.นี้
08 ตุลาคม 2019 ไทยเปิดบ้านประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป “จุรินทร์”นั่งหัวโต๊ะ เคลียร์ 7 ประเด็นคงค้าง
07 ตุลาคม 2019 กรมเจรจาฯ เจาะลึกรายตัว เผย “อาหารสัตว์เลี้ยง” มี 15 คู่เจรจาเอฟทีเอ เลิกเก็บภาษีจากไทยแล้ว
04 ตุลาคม 2019 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป”
03 ตุลาคม 2019 ผลการดาเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 27 28 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนราธิวาส
03 ตุลาคม 2019 ผลการดาเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดสงขลา
03 ตุลาคม 2019 ‘อาร์เซ็ป’ รอบดานังคืบหน้า ปิดดีลได้ 13 ข้อบท เตรียมชงรัฐมนตรีอาร์เซ็ปให้นโยบายคงค้าง 12 ต.ค. นี้
30 กันยายน 2019 ผู้ประกอบการไทยจับตาอียูออกมาตรการเตรียมพร้อมรับมือเบร็กซิท
1 2 3 4 33