เรื่องราวล่าสุด

12 พฤศจิกายน 2018 การยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่ต่างประเทศ ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 61 เวลา 08.52น. ทางช่อง Mono 29
08 พฤศจิกายน 2018 องค์ประกอบที่ 4 ของ AEC: การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
08 พฤศจิกายน 2018 องค์ประกอบที่ 3 ของ AEC : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
08 พฤศจิกายน 2018 องค์ประกอบที่ 2 ของ AEC : การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
08 พฤศจิกายน 2018 องค์ประกอบที่ 1 ของ AEC: “การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว”
08 พฤศจิกายน 2018 เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับเปรู ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับชิลี ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับออสเตรเลีย ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับเกาหลี ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
1 24 25 26 27 28 39