เรื่องราวล่าสุด

28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ เผยเอฟทีเอทลายกำแพงภาษี ดันไทยขึ้นที่ 2 ส่งออกประมงโลก เล็งถกคู่เจรจาเปิดตลาดต่อ
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ เปิดประชาพิจารณ์ทำเอฟทีเอไทย-บังกลาเทศ เอกชนหนุน ช่วยค้าขาย ลงทุน
28 พฤษภาคม 2019 อาเซียน-จีนเดินหน้าลด-เลิกภาษีสินค้ากลุ่มใหม่ อาลีบาบาชงร่วมมือค้าขายออนไลน์
21 พฤษภาคม 2019 บทความชุด Economic Analysis เรื่องการค้าโลกขยายตัวลดลงจากความตึงเครียดทางการค้า
21 พฤษภาคม 2019 บทความชุด Economic Analysis เรื่อง สงครามการค้าระลอกใหม่กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
17 พฤษภาคม 2019 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
15 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ คัดสุดยอด 5 ทีมธุรกิจ เตรียมนำร่วมแฟร์อาหารที่จีน เปิดโอกาสค้าขาย-เจรจาธุรกิจ
15 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ ถกรัฐ-เอกชน เตรียมพร้อมรับมือปากีสถานคุมเข้มการนำเข้าสินค้าอาหาร
15 พฤษภาคม 2019 “พาณิชย์”ชวนผู้ประกอบการเตรียมตัวใช้ประโยชน์ FTA และความตกลงการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง
14 พฤษภาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.)
1 35 36 37 38 39 55