เรื่องราวล่าสุด

03 เมษายน 2019 ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ จังหวัดปราจีนบุรี
03 เมษายน 2019 ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 1” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี
03 เมษายน 2019 สรุปความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย ณ เดือนมีนาคม 2562
01 เมษายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย เดือนมกราคมปี 2562
01 เมษายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น เดือนมกราคมปี 2562
01 เมษายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี เดือนมกราคมปี 2562
22 มีนาคม 2019 บทความเรื่อง “Slowbalisation กับการค้าระหว่างประเทศ”
13 มีนาคม 2019 บทความ “คาดการณ์เศรษฐกิจและการส่งออกของไทย ปี 2562”
12 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศอินเดีย ปี 2561
12 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
1 37 38 39 40 41 55