เรื่องราวล่าสุด

03 กรกฎาคม 2020 การศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจโลก ในประเด็นเศรษฐกิจมหภาค หนี้สาธารณะและผลกระทบต่อธุรกิจสายการบิน
02 กรกฎาคม 2020 กรมเจรจาฯ เตรียมชี้ช่องใช้ประโยชน์ “อาร์เซ็ป” หลัง 15 ชาติคุยใกล้จบและพร้อมลงนามปลายปี
30 มิถุนายน 2020 รัฐมนตรี RCEP กระชับความร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 ย้ำ! ลงนามปีนี้
25 มิถุนายน 2020 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA”
25 มิถุนายน 2020 อียูประกาศจุดยืนเร่งเจรจาเอฟทีเอคู่ค้า ส่วนไทยตั้งเป้าลงนามเป็นหุ้นส่วนภายในปี 64
22 มิถุนายน 2020 กรมเจรจาฯ เผย “ซุปสำเร็จรูป” สินค้าดาวรุ่งช่วงโควิด-19 ชี้ตลาดที่ไทยมีเอฟทีเอโตแรง
22 มิถุนายน 2020 โคนมไทยก้าวไกลขยายส่งออกด้วย FTA
19 มิถุนายน 2020 “พาณิชย์”แจ้งข่าวดี AJCEP ฉบับแก้ไขจ่อบังคับใช้ ไทยถือหุ้น 100% ธุรกิจบริการในญี่ปุ่นได้เพียบ
18 มิถุนายน 2020 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง (ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement : AHKFTA)
18 มิถุนายน 2020 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Agreement: TCFTA)
1 2 3 4 5 6 58