เรื่องราวล่าสุด

29 สิงหาคม 2019 บทความ เรื่อง “สงครามการค้าระลอกใหม่ ตอนที่ 5”
29 สิงหาคม 2019 บทความ Economic Analysis “Global FDI inflows 2018”
26 สิงหาคม 2019 ‘พาณิชย์’ เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป ครั้งที่ 7
23 สิงหาคม 2019 วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (1/2562)
23 สิงหาคม 2019 สถานะ FTA
23 สิงหาคม 2019 “วีรศักดิ์”สั่งกรมเจรจาฯ ชี้ช่องเกษตรกร สินค้าท้องถิ่น บุกตลาดโลกด้วยเอฟทีเอ
21 สิงหาคม 2019 “วีรศักดิ์”ดันผู้ประกอบการโคนมใช้เอฟทีเอเพิ่มโอกาสส่งออก เล็งเจาะอาเซียน-จีน
19 สิงหาคม 2019 กรมเจรจาฯ จัดประชุมเอฟทีเอไทย-ตุรกี ครั้งที่ 6 รอบนี้ลงลึกเปิดตลาดสินค้า ลด-เลิกภาษี
16 สิงหาคม 2019 ไทยนำอาเซียนพบฮ่องกง จัดตั้งกลไกร่วมเดินหน้าความตกลง FTA อาเซียน-ฮ่องกง
16 สิงหาคม 2019 เอฟทีเอดันส่งออก “มังคุด” 6 เดือนยอดพุ่ง เฉพาะจีนเพิ่ม 408% อาเซียนเพิ่ม 46%
1 2 3 4 5 6 31