เรื่องราวล่าสุด

01 พฤศจิกายน 2019 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
01 พฤศจิกายน 2019 กาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ
01 พฤศจิกายน 2019 ชาและผลิตภัณฑ์ชา
01 พฤศจิกายน 2019 จุรินทร์ สั่งการตั้งวอร์รูม ในกรอ.พาณิชย์ รับมือตัด GSP เร่งเจาะตลาดรายมณฑล-รายรัฐ ด่วน!
01 พฤศจิกายน 2019 “จุรินทร์”ถกอาเซียน ติดตาม 13 ประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยผลักดัน มั่นใจสำเร็จหมดในปีนี้
31 ตุลาคม 2019 ‘วีรศักดิ์’ ดันผู้ประกอบการโคนมไทยใช้ FTA เบิกทางลุยสิงคโปร์ ตลาดกำลังซื้อสูง
30 ตุลาคม 2019 มะพร้าวและผลิตภัณฑ์
24 ตุลาคม 2019 “วีรศักดิ์”สั่งลุยเพิ่มความรู้-ชี้ช่องเกษตรกร ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอส่งออก
24 ตุลาคม 2019 กรมเจรจาฯ ชวนคนรุ่นใหม่ สมัครสอบเข้าร่วมทีมเจรจาการค้าของไทย รวม 12 อัตรา
22 ตุลาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดียปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.)
1 59 60 61 62 63 95