“จุรินทร์”เปิดงาน MOVE ช่วยธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ไทยขยายตลาดต่างประเทศทางออนไลน์

“จุรินทร์”เปิดงานแสดงสินค้าและบริการด้านธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ (MOVE) ของไทย ด้วยระบบออนไลน์ ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่จัดงานแสดงสินค้าและบริการแบบครบวงจรทางออนไลน์ เผยมีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้วกว่า 20,000 ราย เกิดการนัดหมายเจรจาธุรกิจกว่า 300 นัด มั่นใจช่วยผู้ประกอบการขขยายตลาดท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ได้แน่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดโครงการ MOVE (Multimedia Online Virtual Exhibition ) ด้วยระบบออนไลน์ ว่า ถือเป็นครั้งแรกของโลกในการจัดงานแสดงสินค้าและบริการด้านธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์แบบครบวงจร โดยจัดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตามนโยบาย Social Distancing ผ่านทาง https://move.ditp.go.th มีผู้นำเข้าจากทั่วโลกให้ความสนใจจำนวนมาก มีการเข้าเยี่ยมชมแล้วกว่า 20,000 ราย และเกิดการนัดหมายล่วงหน้ากว่า 300 นัดหมายที่เกี่ยวกับการจับคู่ทางธุรกิจ

ทั้งนี้ การจัดงานแสดงสินค้าและบริการคอนเทนต์และกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ หรืองาน MOVE ดังกล่าว เป็นการดำเนินการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ให้เกิดการปรับตัวทางธุรกิจ หลังจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องทรานฟอร์มธุรกิจไปในทิศทางที่เหมาะสมกับอนาคต เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เหมาะสนมกับขนาดและประเภทธุรกิจ

“การจัดงาน MOVE ครั้งนี้ มีการรวบรวมข้อมูลสำคัญๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม ตัวเลขและสถิติต่างๆ ที่น่าสนใจ ข้อมูลของบริษัทผู้ประกอบการไทยโดยละเอียด พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อเตรียมการทำการนัดหมายเจรจาการค้าออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งเปรียบเสมือนห้องทำงานหรือพื้นที่เจรจาการค้าที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งไฟล์แบบเรียลไทม์ได้แบบ One on One”

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้นำเข้าทุกประเทศทั่วโลกมั่นใจว่าไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและตอบโจทย์ทางการค้าทุกประเภทของท่าน และขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะพบเจอสถานการณ์ทางการค้าใดในอนาคตข้างหน้า ประเทศไทยก็จะยังเป็นคู่ค้าที่ท่านสามารถไว้วางใจได้เสมอ และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย แพลตฟอร์มออนไลน์ MOVE ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ต่อไป เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการบางกลุ่มที่ยังขาดทักษะในการทำการตลาดต่างประเทศ ได้ใช้เป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจและเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้

รายงานจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แจ้งว่า โครงการ MOVE จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–27 พ.ค.2563 มีผู้ประกอบการระดับชั้นนำของไทย ทั้งภาพยนตร์ แอนิเมชัน วิชวลเอ็ฟเฟ็ก คาแร็กเตอร์ ที่จะมาจัดแสดงสินค้า บริการและผลงานล่าสุด พร้อมด้วยกิจกรรมเด่นมากมาย เช่น กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่าน Video Conference กับผู้นำเข้าทั่วโลก การจัดแสดงหนังตัวอย่างล่าสุด งานสัมมนาและเวิร์กชอป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครีเอเตอร์ไทย รังสรรค์ผลงาน โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการแอนิเมชันคนไทยที่ไปโด่งดังระดับสากล เป็นต้น