โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (20) การกระจายวัคซีนส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

View Fullscreen