ท่านรู้จัก แมลงทอดอบกรอบ กันหรือไม่

ทุกท่านรู้จัก แมลงทอดอบกรอบ กันหรือไม่ครับ
วันนี้ Mr.DTN พามาดูตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องพร้อมทั้งช่วยสร้างโอกาสทางการค้า จนผู้ประกอบการดันแมลงทอดอบกรอบ แบรนด์ “แมลงรวย” สามารถขึ้นชั้นวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาดไทได้แล้ว และจะวางขายใน 7-11 ทั่วประเทศ และแม็คโคร ช่วงปลายปี

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสส่งออกไปยังสหภาพยุโรป สหรัฐฯ เม็กซิโก จีน และอาเซียน พร้อมใช้ FTA สร้างแต้มต่อในตลาดที่ไทยมีความตกลงด้วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน