ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร อันดับ 1 ในอาเซียน

Mr.DTN พามาดูสถิติการส่งออกของไทยในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค. 2564) พบว่า ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไป 18 ประเทศคู่เจรจา FTA มูลค่า 11,664.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 33% ตลาดส่งออกที่มีการขยายตัว คือ เกาหลีใต้ โตกว่า 268% ตามด้วยเมียนมา อินเดีย ชิลี และจีน

สินค้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องเทศและสมุนไพร ยางพารา มันสำปะหลัง ผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน มะม่วง ลำไย มังคุด เห็นได้ว่าความตกลงการค้าเสรี (FTA) มีส่วนสำคัญในการสร้างแต้มต่อทางการค้าให้กับสินค้าไทยในตลาดโลก แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19