ทำไมประเทศไทยไม่เข้าร่วม TPP ตั้งแต่เริ่มแรก

ทำไมประเทศไทยไม่เข้าร่วม TPP ตั้งแต่เริ่มแรก

คำตอบ

เนื่องจากความตกลง TPP เป็นความตกลงที่มีมาตรฐานสูงเกินกว่าระดับการเปิดเสรีภายใต้ FTA ของไทยทุกฉบับในขณะนั้น รวมทั้งกรอบอาเซียน ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมืองขณะนั้น จึงทำให้ไทยไม่ได้เข้าร่วมเจรจาความตกลง TPP ตั้งแต่เริ่มแรก