เงื่อนไขการลงทุนของประเทศในกลุ่ม CLMV สามารถค้นหาได้จากที่ใด

หากต้องการทราบเงื่อนไขการลงทุนของประเทศในกลุ่ม CLMV สามารถค้นหาได้จากที่ใด

    คำตอบ

สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ http://www.dtn.go.th/ > การศึกษาวิจัย/เอกสารเผยแพร่ >     สื่อสิ่งพิมพ์ > อาเซียน > รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน