รายการสินค้าอ่อนไหวในอาเซียน (Sensitive List) ของแต่ละประเทศมีอะไรบ้าง

รายการสินค้าอ่อนไหวในอาเซียน (Sensitive List) ของแต่ละประเทศมีอะไรบ้าง

คำตอบ

1) สินค้าอ่อนไหวในอาเซียน (Sensitive List)

ประเทศไทย กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง ไม้ตัดดอก
ประเทศบรูไน กาแฟ ชา
ประเทศกัมพูชา เนื้อไก่ ปลามีชีวิต ผักผลไม้บางชนิด พืชบางชนิด
ประเทศลาว สัตว์มีชีวิต เนื้อโคกระบือ สุกร ไก่ ผักผลไม้บางชนิด ข้าว ยาสูบ
ประเทศมาเลเซีย สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อสุกร ไก่ ไข่ พืชบางชนิด ผลไม้บางชนิด ยาสูบ
ประเทศพม่า ถั่ว กาแฟ น้ำตาล ไหม ฝ้าย
ประเทศฟิลิปปินส์ สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อสุกร ไก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด
ประเทศเวียดนาม สัตว์บางชนิด เนื้อไก่ไข่ พืชบางชนิด เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง น้ำตาล
ประเทศสิงคโปร์ ไม่มีรายการสินค้าอ่อนไหว
ประเทศอินโดนีเซีย ไม่มีรายการสินค้าอ่อนไหว

 

2) สินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List)

ประเทศมาเลเซีย สินค้าข้าวเก็บภาษี 20% ในปี 2010 คงอัตรามาจนถึงปี 2015
ประเทศอินโดนีเซีย สินค้าข้าวเก็บภาษี 25% ภายในปี 2015 น้ำตาลจากภาษี 40% ลดลงเป็น 5-10% ปี 2015
ประเทศฟิลิปปินส์ สินค้าข้าว คงอัตรา 40% ถึงปี 2014 ลดเป็น 35% ปี 2015 ทั้งนี้ยังรอการเจรจาอยู่ และน้ำตาลคงอัตรา 38% ถึงปี 2011 และลดตามลำดับเป็น 5% ในปี 2015