FTA กับเกษตรกร

07 พฤษภาคม 2021 ‘ทุเรียนไทย’ เนื้อหอม FTA ช่วยดันส่งออกไปจีน ไตรมาสแรกเพิ่ม 14%
07 พฤษภาคม 2021 FTA ดันส่งออกกล้วยหอมขยายตัวต่อเนื่อง
19 มีนาคม 2021 กรมเจรจาฯ ลงพื้นที่พิจิตร ชี้ช่องเกษตรกรมะม่วง ส้มโอ พริกซอส ใช้เอฟทีเอส่งออก
15 มีนาคม 2021 กรมเจรจาฯ หนุน “อาหารทะเล-ผ้าทอจวนตานี-ปลาสลิดดอนนา” ใช้ FTA เจาะตลาดอาเซียน
11 มีนาคม 2021 กรมเจรจาฯ เผยผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจีนสนใจนมแปรรูปไทย เตรียมมาดูโรงงาน เจรจาซื้อขาย
10 มีนาคม 2021 กรมเจรจาฯ หนุน “หอยเป๋าฮื้อ” ใช้เอฟทีเอขยายตลาดต่างประเทศ ชี้จีนมีแววรุ่ง
08 มีนาคม 2021 กรมเจรจาฯ ลุยภูเก็ต-ปัตตานี ชี้ช่อง“หอยเป๋าฮื้อ-อาหารทะเล-ปลาสลิด”ใช้ FTA ส่งออก
15 กุมภาพันธ์ 2021 กรมเจรจาฯ โชว์ดัน “แมลงรวย” ขึ้นห้างสำเร็จ เตรียมใช้ FTA ส่งออกตลาดจีน-อาเซียน
05 กุมภาพันธ์ 2021 “วีรศักดิ์”ช่วยแก้ปัญหาค้าชายแดนอุบลฯ ไปสปป.ลาว ดันศรีสะเกษลดต้นทุนผลิตโคเนื้อ
14 มกราคม 2021 การเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (YouTube) ชุด “โครงการสร้างความเข้าใจ FTA เพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกร”
1 2 3 11