FTA

05 สิงหาคม 2021 พาณิชย์’ ร่วมถก ยกระดับความตกลงFTA อาเซียน-เกาหลีใต้
05 สิงหาคม 2021 “พาณิชย์”ชี้เป้าจีน-อินเดียต้องการสินค้าอาหารเพิ่มช่วงล็อกดาวน์ แนะใช้ FTA เปิดทาง
04 สิงหาคม 2021 โครงการปังๆ เต็มสิบไม่หัก
04 สิงหาคม 2021 “ภูษาเล” ผ้ามัดย้อมไทยกับเส้นทางสู้ตลาดด้วย FTA
04 สิงหาคม 2021 สัมนาออนไลน์เรื่อง “รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-13.00 น.
02 สิงหาคม 2021 กรมเจรจาฯ เจาะลึกจีนใน RCEP พบลดภาษีสินค้าส่งออกสำคัญให้ไทยอีก 33 รายการ
02 สิงหาคม 2021 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)
30 กรกฎาคม 2021 การค้าไทยกับประเทศคู่ FTA 5 เดือนแรก ปี 2564
28 กรกฎาคม 2021 อาเซียนนัดประชุมต้นส.ค. ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 หารือคู่เจรจา 13 ชาติ
23 กรกฎาคม 2021 “พาณิชย์”หนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการ ใช้ FTA เพิ่มส่งออกเกษตร-อาหารเจาะจีน-อินเดีย
1 2 3 52