FTA

06 มิถุนายน 2019 ถกอาร์เซ็ปนัดพิเศษ ตกลงได้อีก 4 เรื่อง “กฎถิ่นกำเนิดสินค้า โทรคมนาคม การเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา”
31 พฤษภาคม 2019 อาเซียนจับมือจีน มุ่งยกระดับเอฟทีเอ ต่อสู้ข้อกีดกันทางการค้า หวังบรรลุเป้าหมายการค้า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 63
31 พฤษภาคม 2019 ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรี ณ พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ นำเกษตรกร ผู้ประกอบการโคนม-โคเนื้อ ดูงาน THAIFEX สร้างไอเดียพัฒนาสินค้า
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ เผยเอฟทีเอทลายกำแพงภาษี ดันไทยขึ้นที่ 2 ส่งออกประมงโลก เล็งถกคู่เจรจาเปิดตลาดต่อ
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ เปิดประชาพิจารณ์ทำเอฟทีเอไทย-บังกลาเทศ เอกชนหนุน ช่วยค้าขาย ลงทุน
28 พฤษภาคม 2019 อาเซียน-จีนเดินหน้าลด-เลิกภาษีสินค้ากลุ่มใหม่ อาลีบาบาชงร่วมมือค้าขายออนไลน์
15 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ คัดสุดยอด 5 ทีมธุรกิจ เตรียมนำร่วมแฟร์อาหารที่จีน เปิดโอกาสค้าขาย-เจรจาธุรกิจ
15 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ ถกรัฐ-เอกชน เตรียมพร้อมรับมือปากีสถานคุมเข้มการนำเข้าสินค้าอาหาร
15 พฤษภาคม 2019 “พาณิชย์”ชวนผู้ประกอบการเตรียมตัวใช้ประโยชน์ FTA และความตกลงการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง
1 57 58 59 60 61 68