อื่นๆ

28 กรกฎาคม 2021 สัมมนา FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและดินแดนภารตะ
20 กรกฎาคม 2021 FTA Center ยังคงให้บริการผ่าน Call Center 02 507 7555
08 กรกฎาคม 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (19) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลให้เซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนทั่วโลก
01 กรกฎาคม 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (18) การกระจายและการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วโลกถือเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในปี 2564
07 มิถุนายน 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (17) COVID-19 กับผลกระทบต่อ 10 ประเทศ ที่มีขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
28 เมษายน 2021 รมว.พาณิชย์ ปลื้ม! ตัวเลขการส่งออกเดือนมีนาคม พุ่ง 8.47%
23 เมษายน 2021 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Leadership for Leader : พาณิชย์จังหวัด วันที่ 10 มีนาคม 2564
23 เมษายน 2021 กฎถิ่นกำเนิดสินค้า
19 เมษายน 2021 เปิดศูนย์ RCEP
08 เมษายน 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (16) เศรษฐกิจโลก ปี 2564 มีสัญญาณฟื้นตัว
08 เมษายน 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (15) ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 2 ประเทศ
08 เมษายน 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (14) วัคซีนการทูต
01 เมษายน 2021 ผลการดำเนินโครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดปัตตานี
17 มีนาคม 2021 สัมมนา เรื่อง “Brexit the Series : โอกาสไทยกับสหราชอาณาจักรนำเทรนด์อาหารสุขภาพเจาะตลาดโลก”
09 มีนาคม 2021 แผนผังการให้บริการของศูนย์ FTA Center
1 2 3 11