อื่นๆ

10 มกราคม 2022 “พาณิชย์”ช่วย SMEs ทำตลาดต่างประเทศ พร้อมเปิดยื่นของบหนุนรอบใหม่ถึง 20 ม.ค.
01 พฤศจิกายน 2021 กรมเจรจาฯ ดันผู้ประกอบการผลไม้ ใช้ FTA ส่งออก พร้อมแนะเตรียมใช้สิทธิ์ RCEP
15 กันยายน 2021 Social media กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
15 กันยายน 2021 RCEP เพิ่มแต้มต่อส่งออกตลาดเกาหลีใต้
14 กันยายน 2021 RCEP เพิ่มแต้มต่อส่งออกตลาดญี่ปุ่น
06 กันยายน 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (20) การกระจายวัคซีนส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
01 กันยายน 2021 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2564 (ม.ค.-ก.ค.)
30 สิงหาคม 2021 Mr.DTN ชวนมาอัพเดตความตกลง RCEP ฉบับล่าสุด
20 สิงหาคม 2021 การสัมมนาออนไลน์ Webinar เรื่อง “รอบรู้ตลาดการค้าเสรี: เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ยั่งยืน”  
28 กรกฎาคม 2021 สัมมนา FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและดินแดนภารตะ
20 กรกฎาคม 2021 FTA Center ยังคงให้บริการผ่าน Call Center 02 507 7555
08 กรกฎาคม 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (19) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลให้เซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนทั่วโลก
01 กรกฎาคม 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (18) การกระจายและการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วโลกถือเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในปี 2564
07 มิถุนายน 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (17) COVID-19 กับผลกระทบต่อ 10 ประเทศ ที่มีขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
28 เมษายน 2021 รมว.พาณิชย์ ปลื้ม! ตัวเลขการส่งออกเดือนมีนาคม พุ่ง 8.47%
1 2 3 11