อื่นๆ

08 มีนาคม 2021 คำถาม – คำตอบ ความตกลง RCEP
05 กุมภาพันธ์ 2021 บทวิเคราะห์เรื่องที่ 12 COVID-19 ผลกระทบต่อ GDP จีน
01 กุมภาพันธ์ 2021 “จุรินทร์”จัดให้! ช่วยประชาชน ธุรกิจสะดวก รวม 85 บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
12 มกราคม 2021 การดำเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ FTA ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
11 มกราคม 2021 ที่สุด “พาณิชย์”รอบปี 2563
16 พฤศจิกายน 2020 สรุปสาระสำคัญความตกลง RCEP (ภาษาอังกฤษ)
20 ตุลาคม 2020 รู้รอบ 360 องศา ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทยโอกาสใหม่ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
16 ตุลาคม 2020 FTA Fair: นำสินค้าไทยสู่โลกการค้าเสรี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
30 กันยายน 2020 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามตัวใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (10) โรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 กับระเบียบโลกยุคใหม่ โลกยุคหลังโควิด1
15 กันยายน 2020 The Journey of DTN การเดินทางของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
03 กันยายน 2020 ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการออกบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19 งาน “มหกรรม 100 ปี พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19″ เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี
11 สิงหาคม 2020 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชิญชมงานนิทรรศการ “การเดินทางของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” ในโอกาสครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
09 กรกฎาคม 2020 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Webinar)
03 กรกฎาคม 2020 การศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจโลก ในประเด็นเศรษฐกิจมหภาค หนี้สาธารณะและผลกระทบต่อธุรกิจสายการบิน
16 มิถุนายน 2020 ‘กรมเจรจาฯ’ เปิดตัวรายการออนไลน์ “เจรจาชวนมาคุย” ประเดิมคุยผู้ประกอบการ-เกษตรกรรุ่นใหม่ แนะช่องทางเพิ่มยอดขายพลิกวิกฤติเป็นโอกาส
1 2 3 4 5 11