เรื่องราวล่าสุด

08 กรกฎาคม 2021 ชิลีขอไทยหนุนเข้าร่วม FTA อาเซียน-ออสซี่-กีวี่ พร้อมแจ้งสนใจนำเข้า “มังคุด-ลองกอง”
08 กรกฎาคม 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (19) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลให้เซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนทั่วโลก
05 กรกฎาคม 2021 กรมเจรจาฯ เจาะลึกตลาดเกาหลีใต้ใน RCEP พบลดภาษีเหลือ 0% เพิ่มอีก 413 รายการ
02 กรกฎาคม 2021 ‘กรมเจรจาฯ’ เผยผลศึกษา เชียร์รัฐตั้งกองทุน FTA ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
02 กรกฎาคม 2021 กรมเจรจาฯ เผยผลรับฟังความคิดเห็น เสียงส่วนใหญ่หนุนไทยทำ FTA อาเซียน-แคนาดา
01 กรกฎาคม 2021 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2564 (ม.ค.-พ.ค.)
01 กรกฎาคม 2021 ข้อมูลการค้าระหว่างระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2564(ม.ค.-พ.ค.)
01 กรกฎาคม 2021 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (18) การกระจายและการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วโลกถือเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในปี 2564
01 กรกฎาคม 2021 กรมเจรจาฯ เผยผลศึกษา เชียร์ตั้งกองทุน FTA เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเปิดเสรี
30 มิถุนายน 2021 เอฟทีเอดันส่งออกไปอินเดีย 5 เดือน พุ่ง 47% ทะลุ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
1 2 3 4 5 77