เรื่องราวล่าสุด

20 เมษายน 2018 พันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยจะสูญหายจากการนำไปปรับปรุงพันธุ์โดยต่างชาติจริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 นักปรับปรุงพันธุ์ต่างชาติสามารถนำพันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยไปจดทะเบียนคุ้มครองได้จริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 ภายใต้ UPOV 1991 เกษตรกรจะไม่สามารถนำผลผลิตของพืชไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายได้จริงหรือ
20 เมษายน 2018 เกษตรกรจะได้ประโยชน์อย่างไรจาก UPOV 1991
20 เมษายน 2018 อนุสัญญา UPOV 1991 จะทำให้ราคาเมล็ดพันธุ์แพงขึ้นเนื่องจากการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ของบริษัทรายใหญ่จริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 เกษตรกรยังคงแบ่งปันผลประโยชน์กันได้หรือไม่
20 เมษายน 2018 การที่บอกว่าเกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปนั้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
19 เมษายน 2018 อนุสัญญา UPOV 1991 คืออะไร และเกี่ยวข้องกับความตกลง TPP อย่างไร
19 เมษายน 2018 ขณะนี้ประเทศสมาชิก TPP ได้ลงนามความตกลงแล้ว หมายความว่าไทยตกขบวนรถไฟหรือไม่
19 เมษายน 2018 ทำไมไทยไม่เข้า RCEP แทน
1 67 68 69 70 71 73