FTA รายประเทศ

ระดับทวิภาคี

 • ไทย – อินเดีย
 • ไทย – ออสเตรเลีย
 • ไทย – นิวซีแลนด์
 • ไทย – ญี่ปุ่น
 • ไทย – เปรู
 • ไทย – ชิลี
 • ไทย – ปากีสถาน
 • ไทย – ตุรกี

ระดับภูมิภาค

 • อาเซียน – จีน
 • อาเซียน – ญี่ปุ่น
 • อาเซียน – เกาหลี
 • อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์
 • อาเซียน – อินเดีย
 • อาเซียน – ฮ่องกง
 • RCEP