​กรมเจรจาฯ เตรียมเปิดตัวโครงการ “โคนมขยายตลาดด้วย FTA” ปี 4 ตั้งเป้าพาลุยจีน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมเปิดตัวโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกด้วย FTA” ปีที่ 4 ติวเข้มชาวสหกรณ์โคนม ผู้ประกอบการโคนมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูปของไทย พัฒนากลยุทธ์สู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยการใช้ประโยชน์ FTA เผยปีนี้ตั้งเป้าพาลุยตลาดจีน พร้อมปรับรูปแบบการอบรมและขายตรงผ่านออนไลน์ เปิดรับสมัครเดือน มิ.ย.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมเปิดตัวโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ปี 4 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 โดยในปีนี้ จะมีความพิเศษและต่างไปจากโครงการที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านๆ มา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 จึงปรับกิจกรรมบางอย่างให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งโครงการยังคงมีเนื้อหาอบรมที่เข้มข้น ฝึกปฏิบัติทำการตลาดจริง และตั้งเป้าให้ได้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ นำไปสู่การสั่งซื้อสินค้าและการจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีตลาดจีนเป็นเป้าหมายในปีนี้

ทั้งนี้ กรมฯ จะเปิดให้สหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการนมโคแปรรูปจากทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในเดือนมิ.ย.2564 โดยผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ราย จะได้เข้าร่วม Boot Camp จำนวน 4 วัน 3 คืน เพื่อติวเข้มกลยุทธ์การตลาดในจีน การสร้างแบรนด์ กฎระเบียบทางการค้าในจีน ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าโคนมในจีน และเทคนิคการทำตลาดออนไลน์ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในการทำตลาดจีน จากนั้นจะคัดเลือกผู้ประกอบการให้เหลือ 5 ราย เพื่อร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจแบบออนไลน์ (Online Business Matching : OBM) กับผู้นำเข้าชาวจีน ตลอดจนร่วมกิจกรรม Live Sale หรือขายสดตรงออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมของจีน โดยจะมี Influencer ชาวจีนที่มีชื่อเสียงมาร่วมกิจกรรม เพื่อกระตุ้นยอดจำหน่ายและสร้างการจดจำสินค้าของไทย ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปจีนให้กับผู้ประกอบการโคนมของไทยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ที่ผ่านมา กรมฯ ได้รับความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ในการนำผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นวิทยากรและวางแผนโครงการ โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกนมโคและผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปในภูมิภาคอาเซียน สามารถส่งออกไปตลาดอาเซียน ฮ่องกง และจีน โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) และที่สำคัญยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปของไทยที่จะต้องแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศในยุคการค้าเสรี

สำหรับความตกลง FTA ที่ไทยทำกับอาเซียน ฮ่องกง และจีน ได้ลดภาษีศุลกากรที่เก็บจากนม และผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปที่ส่งออกจากไทยเหลือ 0% แล้ว จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการโคนมไทยที่จะรุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ฮ่องกง และจีน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง มีความต้องการผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพให้กับเด็กและคนในครอบครัว

ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 7 ของโลก โดยในปี 2563 ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมสู่ตลาดโลก มูลค่า 562.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 5.0% ตลาดส่งออกหลัก เช่น อาเซียน คิดเป็นสัดส่วน 84.7% ของการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดของไทย ตามด้วยจีน มีสัดส่วน 4.4% และฮ่องกง มีสัดส่วน 4.0% และในช่วง 3 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมสู่ตลาดโลก มูลค่า 141.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 1.6% โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย คือ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต นม UHT นมถั่วเหลืองที่มีนมผสม และนม ครีมที่ไม่เติมน้ำตาล