การสัมมนาออนไลน์ Webinar เรื่อง “รอบรู้ตลาดการค้าเสรี: เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ยั่งยืน”  

📣📣📣กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ Webinar เรื่อง “รอบรู้ตลาดการค้าเสรี: เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ยั่งยืน”   🛫🚚🛳️📈

📍วันจันทร์​ที่ 23 ส.​ค. 64
🕑เวลา 14.00 – 16.30 น.

พบกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ที่สนใจตลาดการค้าเสรีในประเด็นต่างๆ เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคโควิด การตลาดแบบ New Normal การเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้สินค้า รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์
– นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
– ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
– ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)​
– นางจันท์นิภา สถิรปัญญา เลขาสมาคมตลาดสดไทย

🗣 ดำเนินรายการโดย นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

งานนี้พลาดไม่ได้!!!!!!!

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
🌐 https://www.eventpassinsight.co/mobile/registration/create/dtnr/
รับชมผ่านทางระบบ Zoom และผ่านทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
https://www.facebook.com/TradeNegotiations/