กรมเจรจาฯ จัดสัมมนาออนไลน์ นำเสนอผลศึกษา ประโยชน์ ผลกระทบ FTA ไทย-EFTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ “FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง COVID-19” วันที่ 20 ก.ย.นี้ นำเสนอผลการศึกษา ประโยชน์ ผลกระทบ และเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำ FTA เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้ฟรี

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง COVID-19” ในวันที่ 20 ก.ย.2564 เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมฯ เร่งเปิดการเจรจา FTA กับตลาดใหม่ๆ และคู่ค้าสำคัญ

โดยการสัมมนาครั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน เกษตรกร นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมเป็นวิทยากร เช่น ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “โมเดลเศรษฐกิจของโลกหลัง COVID-19 : การพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการค้าระหว่างประเทศ” พร้อมทีมวิจัยของ IFD ที่จะนำเสนอผลการศึกษาเรื่องการเจรจา FTA ไทย-EFTA รวมถึงประโยชน์และผลกระทบในประเด็นสำคัญของการเจรจา พร้อมร่วมรับฟังมุมมองและข้อคิดเห็นจากผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หอการค้าไทย-สวิตเซอร์แลนด์ หอการค้าไทย-นอร์เวย์ และ FTA Watch

“เป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้ทราบถึงประโยชน์และผลกระทบต่อไทยในการเจรจา FTA กับ EFTA และประเด็นสำคัญภายใต้การเจรจา เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ นโยบายการแข่งขันทางการค้า และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น รวมถึงโอกาสและความท้าทายของการเจรจา FTA ไทย-EFTA และแนวทางการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคเอกชน และภาคเกษตร จึงขอเชิญชวนให้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้”นางอรมนกล่าว

สำหรับ EFTA หรือสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ เป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจในระดับชั้นนำของโลก ในปี 2563 มี GDP ต่อหัว สูงประมาณ 69,015 เหรียญสหรัฐ มีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าและบริการ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษา เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของโลก รวมทั้งมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ปัจจุบัน EFTA มีความตกลงการค้าเสรี (FTA) 29 ฉบับ กับ 40 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ และอยู่ระหว่างเจรจา FTA กับเวียดนาม และมาเลเซียด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์สามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://www.eventpassinsight.co/mobile/registration/create/ftae/ โดยร่วมรับฟังผ่านระบบ ZOOM ได้ทางลิงค์ https://zoom.us/webinar/register/WN_SW_iVW1xQ96BakcUYInIHg และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ