เส้นทางการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทย

วันนี้ Mr.DTN พาทุกคนมาดูเส้นทางการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทย ที่เดินทางมายาวนานตั้งแต่ปี 2536 โดยในปัจจุบันไทยมี FTA รวม 14 ฉบับ กับคู่ค้า 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู ชิลี และฮ่องกง

ซึ่งกรมฯ ยังคงศึกษาและดำเนินการจัดทำ FTA กับประเทศใหม่ๆ เพื่อจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทย สร้างแต้มต่อทางการค้าจากการที่ประเทศคู่ค้าลดเลิกกำแพงภาษีศุลกากรและอุปสรรคทางการค้าต่างๆ ครับ