การตรวจสอบพิกัดสินค้านำเข้า-ส่งออก

การตรวจสอบพิกัดสินค้านำเข้า-ส่งออก

    คำตอบ

สามารถดูได้จากเว็บไซต์  http://www.thailandntr.com/ >  1. พิกัดศุลกากร หลังจากนั้น พิมพ์สินค้าลงในช่องคำสำคัญ และจะได้พิกัดสินค้า