เรื่องราวล่าสุด

15 มกราคม 2021 ‘อาเซียน’ ประชุมนัดแรก หลังบรูไนฯ รับไม้ต่อประธานอาเซียน ผลักดัน 3 ยุทธศาสตร์ “ฟื้นฟู-ดิจิทัล-ความยั่งยืน”
15 มกราคม 2021 ‘วีรศักดิ์’ สั่ง ‘กรมเจรจาฯ’ นำออนไลน์เสริมแกร่งให้เอสเอ็มอี พร้อมใช้ประโยชน์เอฟทีเอ เพิ่มยอดขาย
14 มกราคม 2021 การเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (YouTube) ชุด “โครงการสร้างความเข้าใจ FTA เพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกร”
12 มกราคม 2021 สรุปโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี” ปีงบประมาณ 2563
12 มกราคม 2021 การดำเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ FTA ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
11 มกราคม 2021 ที่สุด “พาณิชย์”รอบปี 2563
11 มกราคม 2021 “พาณิชย์”ขึ้นบัญชีเฝ้าระวัง “ทุเรียน” คุมเข้มป้องกันนำสินค้าเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ส่งออก
11 มกราคม 2021 “พาณิชย์”คุมเข้มตรวจสอบการนำเข้ามะพร้าวกรอบ AFTA ป้องกันกระทบราคาในประเทศ
11 มกราคม 2021 กรมเจรจาฯ ลุยเปิดเอฟทีเอใหม่ 5 กรอบ “อียู-เอฟตา-ยูเค-ยูเรเซีย-แคนาดา”
11 มกราคม 2021 ​ไทย-ปากีสถานเห็นพ้อง เดินหน้าเร่งปิดดีลเอฟทีเอ ช่วยเพิ่มโอกาสภาคเอกชนค้าขาย
1 2 3 63