เรื่องราวล่าสุด

08 เมษายน 2020 ‘พาณิชย์’ ชี้ FTA เจ๋งจริง ช่วยส่งออกมันสำปะหลังไปนิวซีแลนด์พุ่งเกือบ 400% เร่ง ‘กรมเจรจาฯ’ ชี้ช่องผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ฝ่าวิกฤตโควิด-19
08 เมษายน 2020 ‘กรมเจรจาฯ’ เผยตลาดสินค้าอาหารฮาลาลมาแรง เชียร์ผู้ประกอบการใช้เอฟทีเอขยายส่งออกต่อเนื่อง
08 เมษายน 2020 “WTO” เปิดเพจ COVID-19 and world trade รวมข้อมูลมาตรการทางการค้ารับมือโควิด-19
07 เมษายน 2020 มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวกับโควิด-19
07 เมษายน 2020 น้ําตาลทรายไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีเติบโตอย่างโดดเด่นภายใต้ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
07 เมษายน 2020 การจัดทําความตกลงการค้าเสรีของไทยช่วยให้การส่งออกสินค้าไก่ของไทยไปญี่ปุ่นขยายตัว
07 เมษายน 2020 ข้อมูลสถิติการค้าไทย-อาเซียน เปรียบเทียบก่อนมี FTA (ปี 2535) กับปี 2562
07 เมษายน 2020 อาเซียนถกสำรองอาหารรับมือโควิด-19 ด้านองค์กรระหว่างประเทศขออย่าห้ามส่งออก หวั่นขาดแคลน
03 เมษายน 2020 Coronavirus ภัยคุกคามตัวใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (6) COVID-19 กับ Global Recession
03 เมษายน 2020 Big Data
1 2 3 45