เรื่องราวล่าสุด

09 กรกฎาคม 2020 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.)
09 กรกฎาคม 2020 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Webinar)
03 กรกฎาคม 2020 การศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจโลก ในประเด็นเศรษฐกิจมหภาค หนี้สาธารณะและผลกระทบต่อธุรกิจสายการบิน
02 กรกฎาคม 2020 กรมเจรจาฯ เตรียมชี้ช่องใช้ประโยชน์ “อาร์เซ็ป” หลัง 15 ชาติคุยใกล้จบและพร้อมลงนามปลายปี
30 มิถุนายน 2020 รัฐมนตรี RCEP กระชับความร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 ย้ำ! ลงนามปีนี้
25 มิถุนายน 2020 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA”
25 มิถุนายน 2020 อียูประกาศจุดยืนเร่งเจรจาเอฟทีเอคู่ค้า ส่วนไทยตั้งเป้าลงนามเป็นหุ้นส่วนภายในปี 64
22 มิถุนายน 2020 กรมเจรจาฯ เผย “ซุปสำเร็จรูป” สินค้าดาวรุ่งช่วงโควิด-19 ชี้ตลาดที่ไทยมีเอฟทีเอโตแรง
22 มิถุนายน 2020 โคนมไทยก้าวไกลขยายส่งออกด้วย FTA
19 มิถุนายน 2020 “พาณิชย์”แจ้งข่าวดี AJCEP ฉบับแก้ไขจ่อบังคับใช้ ไทยถือหุ้น 100% ธุรกิจบริการในญี่ปุ่นได้เพียบ
1 2 3 55