เรื่องราวล่าสุด

13 มีนาคม 2019 บทความ “คาดการณ์เศรษฐกิจและการส่งออกของไทย ปี 2562”
12 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศอินเดีย ปี 2561
12 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
12 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2561
08 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศเปรู ปี 2561
08 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศออสเตรเลีย ปี 2561
08 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศชิลี ปี 2561
08 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA เดือนมกราคม 2562
22 กุมภาพันธ์ 2019 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand-Hong Kong Strategic Partnership วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62
21 กุมภาพันธ์ 2019 กระบวนการตอบข้อสอบถามของศูนย์ FTA Center
1 2 3 16