เรื่องราวล่าสุด

12 พฤศจิกายน 2019 ​“วีรศักดิ์”มอบกรมเจรจาฯ ช่วยผู้ประกอบการโคนมบุกตลาดต่างประเทศด้วยเอฟทีเอเพิ่มขึ้น
11 พฤศจิกายน 2019 ‘พาณิชย์’ เผยก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป
11 พฤศจิกายน 2019 ‘กรมเจรจาฯ’ ปิดฉากเดินสายเปิดเวทีรับฟังความเห็นฟื้นการเจรจา FTA ไทย-อียู ทั่วประเทศ เตรียมเสนอ กนศ. พิจารณาพร้อมผลการศึกษา
06 พฤศจิกายน 2019 รมช.พาณิชย์ สั่งใช้แต้มต่อ FTA ดันผลิตภัณฑ์โคนมไทยบุกตลาดสิงคโปร์
06 พฤศจิกายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.)
06 พฤศจิกายน 2019 ไทยทำสำเร็จ ปิดดีลเจรจาอาร์เซ็ปได้แล้ว เตรียมขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย ก่อนลงนามปี 63
01 พฤศจิกายน 2019 รถยนต์และชิ้นส่วน
01 พฤศจิกายน 2019 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
01 พฤศจิกายน 2019 กาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ
01 พฤศจิกายน 2019 ชาและผลิตภัณฑ์ชา
1 2 3 36