เรื่องราวล่าสุด

21 พฤษภาคม 2019 บทความชุด Economic Analysis เรื่องการค้าโลกขยายตัวลดลงจากความตึงเครียดทางการค้า
21 พฤษภาคม 2019 บทความชุด Economic Analysis เรื่อง สงครามการค้าระลอกใหม่กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
17 พฤษภาคม 2019 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
15 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ คัดสุดยอด 5 ทีมธุรกิจ เตรียมนำร่วมแฟร์อาหารที่จีน เปิดโอกาสค้าขาย-เจรจาธุรกิจ
15 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ ถกรัฐ-เอกชน เตรียมพร้อมรับมือปากีสถานคุมเข้มการนำเข้าสินค้าอาหาร
15 พฤษภาคม 2019 “พาณิชย์”ชวนผู้ประกอบการเตรียมตัวใช้ประโยชน์ FTA และความตกลงการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง
14 พฤษภาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.)
14 พฤษภาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น (ม.ค.-ก.พ.)
14 พฤษภาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (ม.ค.-ก.พ.)
10 พฤษภาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)
1 2 3 19