การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย (ม.ค.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย

เดือนมกราคม ปี 2561 (ม.ค.)

—————————–

          ปี 2561 (ม.ค.) การค้าระหว่างไทยกับอินเดีย มีมูลค่า 993.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 31.8 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 618.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4) และการนำเข้ามูลค่า 374.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.1)
ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 244.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

 

View Fullscreen