ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

View Fullscreen