การค้าระหว่างประเทศของไทยกับญี่ปุ่น ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)

 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับญี่ปุ่น ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)

ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.) การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น มีมูลค่า 14,866.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 1.1 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 6,390.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ลดลงร้อยละ 1.6) และการนำเข้ามูลค่า 8,476.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ลดลงร้อยละ 0.7) ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามูลค่า 2,086.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

View Fullscreen