“จุรินทร์”เผย 16 ชาติ พร้อมร่วมมือผลักดันการเจรจาอาร์เซ็ปให้จบภายในสิ้นปีนี้

“จุรินทร์”เผยเช็กเสียงเบื้องต้น 16 ชาติสมาชิก “อาร์เซ็ป” ยืนยันพร้อมร่วมเดินหน้าผลักดันการเจรจาให้ปิดดีลภายในสิ้นปีนี้ให้ได้ ย้ำถ้าเสร็จตามเป้า ลงนามได้กลางปีหน้า ระบุเมื่อมีผลบังคับใช้ ไทยและสมาชิกจะได้ประโยชน์ร่วมกันเต็มๆ จากการค้าขายแบบไร้พรมแดน และได้รับสิทธิพิเศษตามที่ตกลงกันไว้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค.2562 ก่อนการเริ่มต้นการประชุมระดับรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ระหว่างอาเซียน และ 6 ประเทศคู่เจรจา คือ จีน อืนเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 ส.ค.2562 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน สมาชิกบางประเทศได้ขอหารือ 2 ฝ่ายกับไทย ทั้งเกาหลีใต้ อินเดีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และยังมีการประชุมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) กับคู่เจรจา โดยทุกประเทศยืนยันที่จะร่วมกันผลักดันให้อาร์เซ็ปจบได้ในสิ้นปีนี้ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ สมาชิกทุกประเทศต้องการเร่งผลักดันให้จบสิ่นปีนี้ตามเป้าหมาย ซึ่งหากสรุปผลได้จริง 16 ประเทศ จะลงนามความตกลงกลางปีหน้า และเมื่อบังคับใช้แล้ว ไทยและสมาชิกทุกประเทศ จะได้ประโยชน์จากการเปิดตลาดสินค้า บริการ ลงทุนแบบข้ามพรมแดน และได้สิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ที่สำคัญ อาร์เซ็ปจะเป็นความตกลงการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลก เพราะสมาชิกมีประชากรรวมกันถึง 3,500 ล้านคน หรือประมาณ 50% ของประชากรโลก มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) รวมกันกว่า 30% ของจีดีพีโลก

สำหรับกระชุมในวันที่ 3 ส.ค. จะมีการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ปสมัยพิเศษ โดยการประชุมรอบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะหาทางออกในประเด็นที่ยังค้างอยู่บนโต๊ะเจรจา เพื่อขับเคลื่อนการเจรจาสู่เป้าหมาย และปิดรอบให้ได้ในปีนี้

อย่างไรก็ตาม หลังจากประชุมระดับรัฐมนตรีที่ปักกิ่งแล้ว สมาชิกจะประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอีก 1 ครั้ง ในเดือนต.ค.นี้ ที่เวียดนาม และการประชุมระดับรัฐมนตรีอีก 2 ครั้ง ในเดือนก.ย.และเดือนต.ค.2562 ที่ กรุงเทพฯ โดยหลังจากนี้การประชุมอาร์เซ็ปจะทวีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งทุกประเทศจะใช้ความพยายามในการหาทางออกร่วมกัน และแสดงความยืดหยุ่น เพื่อสรุปผลการเจรจาให้สำเร็จตามเป้าหมายในปีนี้