‘กรมเจรจาฯ’ ลงใต้ติดอาวุธชาวสวนยางพารา ใช้เอฟทีเอขยายตลาดไปต่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตรัง สำรวจศักยภาพสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด ถกประเด็นการใช้ประโยชน์และขยายโอกาสการค้าผ่านเอฟทีเอ พร้อมจัดเสวนาติวเข้มติดอาวุธเกษตรกรและสหกรณ์ยางพารา สร้างแต้มต่อให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้มากขึ้น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และหารือเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เจาะตลาดต่างประเทศ โดยพบว่าสหกรณ์ฯ มีสมาชิก 86 ราย มีพื้นที่ประมาณ 4,600 ไร่ รับซื้อน้ำยางจากสมาชิกเพื่อแปรรูปเป็นหมอนและที่นอนยางพารา ผลิตหมอนยางพาราได้เดือนละ 5,000 ใบ จำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปจีนซึ่งเป็นตลาดหลักเดือนละ 4,000 ใบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Nong Krok รวมทั้งยังรับจ้างผลิต (OEM) ส่งออกไปมาเลเซียและเมียนมาด้วย ซึ่งสหกรณ์ฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ โดยเฉพาะเอฟทีเออาเซียน และอาเซียน-จีน ซึ่งไม่เก็บภาษีนำเข้ากับสินค้ายางพาราที่ส่งออกจากไทยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะทำตลาดในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป แต่ยังต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ขณะนี้อยู่ระหว่างหาแหล่งทุนเพื่อซื้อเครื่องจักร และดำเนินการขออนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายผังเมือง เพื่อขยายกิจการและยกระดับมาตรฐานการผลิตต่อไป

นางอรมน เพิ่มเติมว่า กรมฯ ยังได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หอการค้าไทย สหกรณ์จังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยได้เชิญเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมเสวนากับภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ และการยกระดับสหกรณ์ไทย เพื่อให้เกษตรกรและสหกรณ์ยางพาราสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้มากขึ้น ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้า เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย และสร้างรายได้แก่สหกรณ์และเกษตรกรยางพาราไทยในระยะยาว

สำหรับยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย โดยในปี 2561 ไทยส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง มูลค่า 4,602.1 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นยางแท่ง 2,222 ล้านเหรียญสหรัฐ น้ำยางธรรมชาติ 1,354.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ยางแผ่น 902.8 ล้านเหรียญสหรัฐ และยางพาราอื่นๆ 123.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2562 (ม.ค.– มิ.ย.) ไทยส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง มูลค่า 2,177.2 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นยางแท่ง 1,190.6 ล้านเหรียญสหรัฐ น้ำยางธรรมชาติ 577.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ยางแผ่น 382.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และยางพาราอื่นๆ 26.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น จีน สหรัฐฯ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมฯ มีแผนจะดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในครั้งที่ 3 ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สินค้าเงาะและกล้วยหอม) และครั้งที่ 4 ที่สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร (สินค้าโคเนื้อ) สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ FTA Center โทร. 0 2507 7555

———————————-

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

26 กรกฎาคม 2562