ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป” ณ จังหวัดเชียงใหม่

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562  โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ regis.dtn.go.th กรอกรหัส 9000 สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2507 7512 หรือ Call Center 0 2507 7555